background

2002-2012

2002

Paul Stoop en Solange De Pauw, vooreerst 25 jaar lid van de Sint-Sebastiaansgilde van Neder-Over-Heembeek, waren op het idee gekomen om in hun eigen woonplaats de gilde opnieuw op te richten.
De eerste brief hieromtrent vertrok op 29 mei 2002 naar de Burgemeester en Schepenen van Dilbeek.
Op  8 oktober ging het ontslag van Paul en Solange in Neder-Over-Heembeek in, en werd de Sint-Sebastiaansgilde van Dilbeek, als voorlopige "feitelijke vereniging" opgericht.

Er werd opzoek gegaan naar leden voor deze heropgerichte gilde alsook de nodige materialen en een onderkomen.
Onze liggende wip werd gemaakt door de Don Bosco school van Haacht en was begin december klaar.
Een staande wip hebben we gevonden via een oproep tijdens het Radio 2-programma "De Grote Beer"
Hierop kwamen verschillende reacties waaronder ook een van de Sint-Sebastiaansgilde van Haacht.
Deze staande wip moest nog opgeknapt en vergund worden waardoor deze pas enkele jaren later in gebruik genomen kon worden.

Als onderkomen mochten we het lokaal van de volksdansgroep "Pajottenland" in La Motte gebruik maken.
Ook de gildenkledij werd vastgelegd. Het betreft kledij uit de middeleeuwen. Ontbraken enkel nog de Koningsbreuk en het vaandel.

Op 28 december 2002 om 19u was er een eerste vergadering ten huize Stoop waarop de allereerste leden aanwezig waren.
Op deze vergadering werd beslist dat de Sint-Sebastiaansgilde van Dilbeek onmiddellijk van start zou gaan.
De lidgelden, het jaarprogramma en de dag van de koningsschieting werden vastgelegd.

Sinds deze vergadering was de Sint-Sebastiaansgilde van Dilbeek opnieuw een feit!

Na de heroprichting werd  een bouwaanvraag ingediend voor het plaatsen van onze staande wip.
Maar al gauw bleek dat dit niet van een leien dakje zou lopen. 

2003

In afwachting van onze bouwaanvraag voor de staande wip werd er op 6 februari 2003 een toelating gevraagd om te starten met liggende wip.
Op 26 februari kwam het heuglijke nieuws dat onze activiteiten op liggende wip van start mochten gaan.

Vrijdag 2 mei is de gilde gestart met haar eerste schieting op liggende wip in het domein van La Motte.
In dit eerste jaar steeg het aantal leden in onze gilde al vlug van 7 leden tot een mooie 20-tal.

Ook in 2003 liep de hele procedure door omtrent de bouwvergunning voor onze staande wip.
Maar ook dit jaar zonder succes.  Dit was echt om moedeloos van te worden!

Dus geen wip in het domein van kasteel La Motte.

2004

 "Geen bouwvergunning voor bonenstaak" is een titel die op 20 januari 2004 in Het Nieuwsblad verscheen.
Meer woorden waren en niet nodig om te zeggen dat onze bouwaanvraag nog steeds niet goedgekeurd was.
Gezien dit probleem nu toch al enige tijd aansleepte is er geprobeerd om deze vergunning op een privaat terrein te verkrijgen in de buurt van La Motte.

 

Op zaterdag 29 mei net voor de start van onze tweede koningsschieting hebben we ons vaandel laten wijden.
Dit gebeurde om 14u op de brug van kasteel La Motte door pater Miller, proost in rusthuis "De Verlosser" te Sint-Ulriks-Kapelle.
Het vaandel werd op een zeer serene manier gewijd. Er werd uitleg gegeven over de symbolen die voorkomen op ons vaandel alsook onze patroonheilige Sint-Sebastiaan.

Op dinsdag 6 juli was het eindelijk zover! Naar aanleiding van het positief advies omtrent de vergunning voor onze staande wip zijn de eerste werken van start gegaan voor de bouw hiervan. De put werd gegraven en de voet van de wip werd vast gebetonneerd.
Eens deze goed vast stond en het beton droog was kon de wip zelf recht gezet worden.

 

Zaterdag 17 juli 2004 nadat de beton droog was, werd onze staande wip recht getrokken, afgeregeld en de put verder vol beton gestort.
Nu was het enkel nog wachten tot deze beton volledig uitgehard was.
Bij deze staande wip werd ook een houten chalet gezet als gildelokaal waarin we ons materiaal konden onderbrengen.

Wij hadden intussen een staande wip op de weide van de familie Werdefroy maar nog steeds geen definitieve vergunning.

Vrijdag 3 september 2004 was het dan eindelijk zover! De eerste schieting op onze staande wip.

2005

Dit jaar kregen we uiteindelijk,rechtstreeks van het Vlaams gewest onze bouwvergunning en dit tot spijt van wie het benijdt .

Op 26 juni 2005 ging voor het eerst, sinds de heroprichting ,ons trommelkorps mee in de optocht.

Ook konden we dit jaar spreken van een eerste "schutters hoogtepunt" in ons gildenwezen.
Voor het eerst in onze jonge geschiedenis hadden we een nationale koning in onze gilde!
Zondag  2 oktober 2005 wist Guido Schoonjans in Rodt de titel van nationale koning te veroveren.

2008

Na 2 rustigere jaren kende onze gilde in 2008 opnieuw een hoogtepunt.
Amper 5 jaar na de heroprichting had de Sint-Sebastiaansgilde van Dilbeek al een keizer.
Op 10 mei 2008 schoot Wim Collijs zich voor de derde keer op rij koning waardoor hij de status van keizer kreeg. 
Dit werd uitbundig gevierd in aanwezigheid van de pers en Ring TV.

2009

Op woensdag 20 mei 2009 werd het even stil toen we vernamen dat, tijdens verstevigingswerken, onze staande wip  plots middendoor brak.
Deze was zodanig verwrongen dat herstellen geen optie meer was.
Eens de vele onderhandelingen omtrent de financiering van een nieuwe staande wip rond waren, konden de werken van start gaan.

Tot onze grote ontsteltenis moest echter opnieuw een bouwaanvraag ingediend worden. Na terug een hele reeks onderhandelingen werd deze uiteindelijk goedgekeurd.
Dinsdag 14 juli werden de eerste materialen aangebracht en kon de bouw van onze splinternieuwe kapwip beginnen.
Al het voorbereidend werk (put graven, funderingen gieten,...) werd uitgevoerd en het was even wachten tot de beton uitgehard was.
Vier weken later werd dan de uiteindelijke wip recht gezet en nog geen half jaar na de val van de vorige, waren we al de trotse eigenaar van een moderne kapwip.

2010

Na het trommelen is er in 2010 ook van start gegaan met het vendelen.
Tijdens het teerfeest op zaterdag 23 januari werden de vlaggen gepresenteerd en vond er ook een klein vendeloptreden plaats op de binnenkoer van kasteel La Motte.

Zondag 18 april 2010 was opnieuw een belangrijke dag in de geschiedenis aan onze gilde.
Na het voorval met onze vorige staande wip hebben we op deze dag onze nieuwe staande wip officieel ingehuldigd.
Het was een feestelijke dag waarbij onze vendeliers een klein optreden gaven, Pater Bert wijdde de wip in waarna er, met de verschillende genodigde gilden, de wip ook ingeschoten werd.

2012

2012 was niet alleen het jaar waarin we onze 10 verjaardag vierden, maar ook direct het eerste jaar in onze geschiedenis dat onze koning een vrouw was.
Op zaterdag  26 mei schoot Solange De Pauw zich koning, als eerste dame in de geschiedenis van onze gilde.

Vrijdag 6 juli werd de gilde door het gemeentebestuur gehuldigd voor haar 10 jarig bestaan tijdens de viering van de Vlaamse feestdag.
Tot slot werd vrijdag 28 december 2012 om 19u onze gilde 10 jaar! Het was exact 10 jaar geleden dat de beslissing viel om met de heroprichting van de Sint-Sebastiaansgilde van Dilbeek van start te gaan.

Op deze datum werd, ten huize Stoop, in het bijzijn van alle bestuursleden, het glas geheven, als aanzet tot de verdere viering van ons eerste jubileum.

 

© 2002 - 2022  Sint-Sebastiaansgilde Dilbeek vzw

De Sint-Sebastiaansgilde Dilbeek maakt gebruik van cookies om deze website beter te laten werken en jouw surfervaring te optimaliseren.